myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 5
SketchUP Pro
โปรแกรมยอดนิยมสำหรับนักออกแบบหลายหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำแบบร่าง เนื่องจากมีความง่ายในการขึ้นรูปทรง 3 มิติ มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งชิ้นงาน สามารถแสดงผลได้หลายลักษณะ มี web portal ของชิ้นงาน 3 มิติขนาดใหญ่มาก ที่ชื่อ 3Dwarehouse ซึ่งท่านสามารถ download ชิ้นงานจาก web นี้ได้ นอกจากนั้นยังสามารถ upload งานของเราเองไปยัง 3dwarehouse ได้อีกด้วย ในรุ่น Professional นั้น จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมมาอีก 2 ตัว คือ Layout และ Style Builder ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถในการทำงานออกไปได้อย่างน่าสนใจ
Stacks Image 12
SketchUp Studio
เป็นชุดโปรแกรมที่รวมเอา SketchUP Pro และ Sefaira Plug-in เพื่อการวิเคราะห์ด้านพลังงาน เหมาะสำหรับนักออกแบบ ที่ต้องการศึกษา model พร้อมกับข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ

LINK:
Trimble SketchUP
Useful LINK:
  • 3D wareHouse: แหล่งรวบรวม component จำนวนมหาศาล
  • SketchUP community: ชุมชน แหล่งรวมข้อมูลของ google sketchup
  • Sketchucation: แหล่งรวมข้อมูลการศึกษา เรียนรู้ โปรแกรม sketchup โปรแกรมเสริมต่างๆ
  • Smustard: แหล่งรวม ruby script ที่ช่วยเสริมการทำงานของ sketchup ในรูปของ plugin ต่างๆ ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน
  • Ruby Library Depot: แหล่งรวม ruby script ที่ช่วยเสริมการทำงานของ sketchup ส่วนมากจะเป็นแบบฟรี
  • Kerkythea: เป็นฟรีโปรแกรมในการสร้างภาพแบบ Global illumination จาก model ของ sketchup สามารถกำหนดจุดกำเนิดแสงประดิษฐ์ได้
myExtraContent10